چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۹

تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم بهینه شدن خدمات بانکی