شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۶

تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم بهینه شدن خدمات بانکی