چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۳۷

تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم بهینه شدن خدمات بانکی