دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۲۲

تاکید رئیس جمهور، رعایت اصول قانون اساسی برای برقراری عدالت در جامعه است