جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۴

تاکید رئیس جمهور، رعایت اصول قانون اساسی برای برقراری عدالت در جامعه است