یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۲

تاکید مجدد اتحادیه اروپا بر تعهد به اجرای کامل برجام