سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۲

تاکید مجدد اتحادیه اروپا بر تعهد به اجرای کامل برجام