دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۷

تاکید هنیه بر خودداری فتح از شتابزدگی در متهم کردن حماس