سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۷

تایید کی روش؛ کریمی جام جهانی را از دست داد