شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۲

تبادل آتش میان هند و پاکستان 7 کشته برجا گذاشت