یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۹

تبلیغات گوشت گوساله لاکچری دروغ بود ادعاهای شرکت مذکور تأیید نشد