چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۲

تبلیغات گوشت گوساله لاکچری دروغ بود ادعاهای شرکت مذکور تأیید نشد