پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۵

تبلیغات گوشت گوساله لاکچری دروغ بود ادعاهای شرکت مذکور تأیید نشد