پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۱

تجمع اعتراض آمیز مبلغان دینی آران و بیدگل علیه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی ...