دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۲

تجمع معترضان به سفر ترامپ به شهر سن دیه گو