یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۹

تحت پوشش بودن بیش از پنج هزار کارگر ساختمانی در بروجرد