دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۸

تحت پوشش بودن بیش از پنج هزار کارگر ساختمانی در بروجرد