دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۶

تحریم اعضای حزب الله هیچ تأثیری بر سازوکار روند سیاسی در لبنان ندارد