دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۰

تحلیلگر سیاسی: تیلرسون فرد مورد نظر ترامپ نبود