چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۹

تحلیلگر سیاسی: تیلرسون فرد مورد نظر ترامپ نبود