سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۰

تحویل بیش از 20 هزار کارت هوشمند ملی در قوچان به متقاضیان