جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۳:۲۲

تحویل بیش از 20 هزار کارت هوشمند ملی در قوچان به متقاضیان