سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۹

تخریب محل گودبرداری شده جان چهار کارگر را گرفت