یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۵

تخریب وجهه امریکا در دنیا با تمدید تعلیق تحریم ها علیه ایران