جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۹

تخریب یک واحد مسکونی و مصدومیت یک نفر در حادثه انفجار گاز نوشهر