شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۴

تخریب یک واحد مسکونی و مصدومیت یک نفر در حادثه انفجار گاز نوشهر