سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۱۶

تخریب یک واحد مسکونی و مصدومیت یک نفر در حادثه انفجار گاز نوشهر