چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۹

تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای اتصال فیبرنوری اهواز به باغملک