دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۷

تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای اتصال فیبرنوری اهواز به باغملک