شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۰

تخصیص 230 میلیارد تومان اعتبار برای بهبود زیرساخت های جاده ای آذربایجان غربی