دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۴

ترامپ اعمال تعرفه بر کالاهای چینی را تایید کرد