جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۴

ترامپ به دنبال یکدست کردن کاخ سفید