دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۰

ترامپ جلوی معامله برادکام و کوالکام را گرفت