چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۱:۵۸

ترامپ جلوی معامله برادکام و کوالکام را گرفت