چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۱

ترامپ:اگر دیوار مرزی ساخته نشود مواد مخدر به کالیفرنیا سرازیر می شود