دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۶

ترامپ:اگر دیوار مرزی ساخته نشود مواد مخدر به کالیفرنیا سرازیر می شود