یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۳

ترامپ: دیگر لاتاری نخواهیم داشت