چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۴

ترتیل صفحه 276 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار صوت و متن آیات