چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۶

ترکیب اصلی رئال مادرید و PSG اعلام شد