شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۵

ترکیب اصلی رئال مادرید و PSG اعلام شد