چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۱

ترکیب اصلی رئال مقابل پاری سن ژرمن مشخص شد