پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

ترکیب اصلی رئال مقابل پاری سن ژرمن مشخص شد