یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۹

ترکیه برای اولین بار بعد از کودتای ناکام، وضعیت اضطراری را تمدید نمی کند