شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۳

تریبون نماز جمعه باید وحدت و همدلی را تقویت کند