شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۵

تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید در کهریزک واژگون گردید