جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۳

تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید در کهریزک واژگون گردید