شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۳

تزریق واکسن فلج اطفال به کودکان عشایر و افاغنه سمیرم