چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۳

تساوی الغرافه در زمین الاهلی عربستان طارمی گل زد و مصدوم شد