چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۰

تساوی الغرافه در زمین الاهلی عربستان طارمی گل زد و مصدوم شد