یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۶

تساوی تاتنهام مقابل برایتون ؛ گل کین خیلی زود پاسخ داده شد!