جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۷

تسلط ارتش سوریه بر مناطق گسترده ای در استان حماه