یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۱۵

تشکیل کمیته های پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی