پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۴

تشیییع پیکر مرحوم حجت الاسلام مهدی مظاهری در اصفهان