یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۵

تشیییع پیکر مرحوم حجت الاسلام مهدی مظاهری در اصفهان