دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۱

تصادفات درون شهری در ارومیه 22 درصد کاهش یافت