چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۲

تصادف کامیونت ایسوزو با اتوبوس ولوو تصاویر