یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۳

تصاویر : آمادگی زنان مسلح یمنی برای اعزام به جنگ