شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۹

تصاویر : آمادگی زنان مسلح یمنی برای اعزام به جنگ