دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۴

تصویری کم نظیر از عملیات تفحص پیکر شهدا