چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۸

تصویری کم نظیر از عملیات تفحص پیکر شهدا