شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۳

تصویر جالبی از حضور عابدزاده پدر و پسر همزمان باهم در یک قاب