پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۷

تظاهرات در داووس سوئیس علیه ترامپ