یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۳

تظاهرات در داووس سوئیس علیه ترامپ