دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

تظاهرات در داووس سوئیس علیه ترامپ