پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۸

تظاهرات سراسری مردم انقلابی خوزستان به تصمیم اخیر ترامپ