سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۲

تظاهرات گسترده در استانبول در حمایت از تظاهرات بازگشت در غزه