دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۱۴

تعیین مجازات جایگزین حبس برای 624 فقره جرم در شاهرود

1. ایرنا - تعیین مجازات جایگزین حبس برای 624 فقره جرم در شاهرود

14 فوریه 2018 ... شاهرود- ایرنا- دادستان شاهرود گفت: در 2 سال گذشته برای 624 فقره جرم، مجازات های جایگزین حبس در نظر گرفته شد.

2. ایرنا - مجازات جایگزین حبس در 81 پرونده قضایی با پیگیری یک سمن

20 آگوست 2017 ... مجازات جایگزین حبس در 81 پرونده قضایی با پیگیری یک سمن ... وی اظهار کرد: برای این افراد به تناسب جرم، انجام خدمات اجتماعی در مراکز بهزیستی و مراکز مشابه تعیین شده و بر مبنای ارزش ریالی خدمت، از مدت مجازات زندان آنها کاسته می شود. وی گفت: این تشکل تاکنون بیش از یکصد فقره پرونده زنان زندانی و دارای ...

3. مجازات های جایگزین حبس - وکیل

1 نوامبر 2013 ... مجازات های جایگزین حبس جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است ... الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای ... ماده 68- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ... ماده 70- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز ...

4. همه ضرورت‌های تصویب مجازات‌های جایگزین حبس - خبرگزاری میزان

با عنایت به مراتب بالا و اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع قانون مجازات ... بوده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشینه تقنینی ندارد، تعیین مجازات جایگزین حبس برای ... مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکومانی اعمال می‌شود که با توجه به نوع جرم ...

5. مجازاتهای جايگزين حبس.pdf

ﺗﺎﮐﻳﺩ ﺭﻫﺑﺭ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺗﻳﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺳﺎﻝ ﺑﺭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﮐﺎﻫﺵ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﻗﻭﻩ ﻗﺿﺎﻳﻳﻪ، ﻧﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻏﺩﻏﻪ ... ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﺣﺑﺱ، ﺍﺯ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺻﻭﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ... ﺣﺑﺱ ﻣﺣﮑﻭﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ؛ ﻣﮕﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺭﻡ ﻋﻣﺩﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺣﮑﻭﻣﻳﺕ ﮐﻳﻔﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﺭﺡ ﺯﻳﺭ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ... ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﺣﺑﺱ، ﻣﻭﺭﺩ ﺗﻭﺟﻪ ﻗﺎﻧﻭﻧﮕﺫﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ، ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻣﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ.

6. مجازاتهای جایگزین حبس | قانون مجازات اسلامی - Davoudabadi.ir

مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای ... به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم ... الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ... دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا ...