جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۷

تعیین کشیک های ویژه نوروز در جهت صیانت از حقوق بیت المال در یزد