پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۹

تفاوت خوارج آن زمان و و خوارج این زمان انقلاب اسلامی ایران!