شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۸

تفاوت سیاست ترامپ و اوباما در خصوص برجام لفاظی های بیشتر ترامپ است