یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۶

تفاوت سیاست ترامپ و اوباما در خصوص برجام لفاظی های بیشتر ترامپ است