چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۱

تفرقه افکنی راهبرد اصلی دشمن در شکست نظام است