پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۲۸

تقسیم سود 400 ریال همراه اول در مجمع تصویب شد

1. همراه اول - تقسیم سود ۳۱۸۰ ریالی برای هر سهم همراه اول

29 آوريل 2018 ... در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد؛. تقسیم سود ۳۱۸۰ ریالی برای هر سهم همراه اول. در هشتمين مجمع عمومي عادي ساليانه همراه اول، سود تقسیمی برای هر ...

2. تقسیم سود ۴۰۰ ریال مخابرات در مجمع تصویب شد - ایبِنا

15 ژوئن 2018 ... تقسیم سود ۴۰۰ ریالی هر سهم مخابرات در مجمع عمومی عادی سالیانه ... محسوب می‌شود و در کنار آن شرکت همراه اول نیز باز ۵۸۵۰ ترابایت مصرف روزانه پهنای ...

3. تقسیم سود ۳۱۸ تومانی برای هر سهم همراه اول - ایسنا

29 آوريل 2018 ... با توجه به تصمیمات مجمع ۳۱۸ تومان از این سود بین سهامداران تقسیم شد. ... اعضای هیات مدیره‌ای که در این مجمع تصویب شده‌اند، شرکت مخابرات ایران، شرکت ... فرهنگ درباره سرمایه‌گذاری‌های همراه اول گفت: ما در بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم و ...

4. فارس گزارش می‌دهد نگاهی به سود نقدی مصوب مجامع برگزار شده/جیب ...

25 مه 2018 ... مجمع عادی سالیانه همراه اول با توزیع سود نقدی 3180 ریالی به ازای هر سهم و ... تقسیم سود نقدی 850 ریالی را به تصویب مجمع عادی سالیانه سهامداران خود برساند. ... در مجمع عادی سالیانه امسال خود توانسته توزیع سود نقدی 400 ریالی به ازای ...

5. همراه اول سود 3252 ریالی سال 96 را محقق می کند - فناوران

11 نوامبر 2017 ... افزایش اندک تعرفه تلفن ثابت تصویب شد ... براین اساس همراه اول موفق شده است 51 درصد سود پیش بینی شده برای 29 اسفند ... البته همراه اول سال گذشته 7 هزار ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد. در آن زمان سرمایه شرکت 400 میلیارد تومان بود. اما در مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران، سهامداران با افزایش ...

6. همراه اول قهرمان توزیع سود در بورس تهران - بورس نیوز

23 آوريل 2016 ... در این مجمع 6025 ریال سود نقدی برای هر سهم توزیع شد که بالاترین میزان در ... سهامداران تقسیم سود 6025 ریالی معادل 95 درصد سود محقق شده را به تصویب رساند. ..... در پایان سال94، همراه اول موفق شد بیش از 400 شهر را از طریق نصب و راه ...

7. مخابرات ایران 40 تومان سود به هر سهم داد - عصر ارتباط

16 ژوئن 2018 ... بر اساس آنچه در مجمع تصويب شد سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان ... مخابرات ايران همراه بود، در حالي كه رييس مجمع قصد داشت كه ميزان سود ... سهامداران خرد در صف اول منتقدان ... در اين جلسه سهامداران خرد خواهان تقسيم بيشترين ميزان ممكن سود سهام ... باتوجه به اين امر وي نهايتا مبلغ 400 ريال به ازاي هر سهم را ارايه كرد تا با ...

8. واریز سود سهامداران حقیقی همراه اول از 16 اردیبهشت ماه | سیتنا

هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه با حضور ... هر سهم، تقسیم ۷هزار ریال سود در نظر گرفته و مقرر شد سود سهامداران حقیقی از 16 ...

9. تقسیم سود 541 تومانی برای هر سهم همراه اول/ واریز سود از پنجم ... - سیتنا

20 آوريل 2015 ... در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه سال 94 کشور، برای هر سهم همراه اول 541 تومان سود، معادل 87 درصد سود خالص محقق شده در نظر گرفته و مقرر شد سود سهامداران حقیقی از ... دولت همراه (M Government) تصویب شد و دولت درصدد است هر چه سریعتر دولت همراه ... وی گفت: همراه اول از طریق بیش از 400 هزار کانال حضوری مستقیم نظیر ...

10. ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ) ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 29 اﺳﻔﻨﺪ 1396 - شرکت مدیریت فناوری بورس ...

20 مارس 2018 ... ( ﺗﺠﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ). ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ. ﯾﺎدداﺷﺖ. ﺑﻪ 30 اﺳﻔﻨﺪ 1395. ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل. ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ... 400. 415. 67. 46. 34. 467. 461. 31,228,941. 28,713,981. 25,290,661 ..... ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ... ﺷﺴﮑﺎم) ، ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اول ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻬﺮان ﻣﺒﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣـﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎراﺷﺎب ... درزﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ.

11. خساپا ۴٫۹۷% | ره‌آورد ۳۶۵

توزیع ۸ ریال سود نقدی خساپا برای سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ .... از 1000 میلیارد تومانی همراه کرد و در برابر پیش بینی سود 113 ریالی، برای هر سهم 256 ریال ...... در چرایی صدور حکم مدیرعامل جدید سایپا اعلام کرد: با تصویب هیأت مدیره این شرکت،محسن ..... یک سال اخیر وبا احتساب سود 8 ریالی مجمع ، دارای بازدهی 3 درصدی شده ( از 120 تومان اول ...

12. رشد فروش بیش از 70 درصد؛ تجربه افرانت در سال 93

11 جولای 2015 ... مجمع عمومی عادی سالانه شرکت افرانت با تقسیم 20 ریال سود به ازای هر سهم سال 93 موافقت کرد. ... سهامداران شرکت برگزار شد صورت‌های مالی شرکت به تصویب رسید. ... از سویی سرمایه شرکت 400 درصد و جمع حقوق صاحبان سهام افرانت نیز 287 ... باند موبایل به شرکت‌های همراه اول و ایرانسل و نیز توسعه بالای کاربرد تلفن ...

13. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺎﺣﺒ - شرکت سرمایه گذاری بوعلی

19 فوریه 2015 ... اول. : ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم..... . ...... اواﺧﺮ ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ، ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ...... درﺻﺪي ارزش ﺟﺎري ﺷﺮﮐﺖ ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد. 400. ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ. ﻣﺼﻮب در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ. 30. /. 11 ..... ﺗﺼﻮﯾﺐ. رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮدار ذﯾﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﮑﻞ. 12 . ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.

14. قانون تجارت - WIPO

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت. 1. ﺑﺎب اول. ﺗﺠﺎ. ور. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ. ﻣﺎده. ـ1. ﺗﺎﺟ. ﺮ. ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮا. ر. ﺑﺪﻫﺪ .... ﻣﻘﺮرات اﯾـﻦ. ﻣـﺎده. رﻋﺎﯾـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ . ﺣـﻖ. اﻣﻀﺎ. زاء. ﻗﺮا. ﻫر. ﺮ. ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﮐﺴﻮ. ر. آن د. و. رﯾﺎل. و. ﺑﻌﻼوه ﻣﺸﻤﻮل ...... آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻃـﺮح اﻃﻼﻋﯿـﻪ اﻧﺘـﺸﺎ. ر. اوراق. ﻗﺮﺿﻪ ﮐﺘﺒﺎ ..... ﺘﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد. و. اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻓﻘﻂ ﭘﺲ ا. ز. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﺋ. ﺰ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. ردو. ﺻـﻮرت.

15. بانک پاسارگاد 160 ریال سود به هر سهم پرداخت می کند - اخبار پولی مالی

23 جولای 2016 ... به گزارش اخبار پولی مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد با حضور بیش از 90 ... برگزار شد، تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه 1395 این بانک, موافقت با تقسیم 160 ریال سود به ازای هر سهم، انتخاب موسسه حسابرسی ... سرمایه بانک پاسارگاد به صورت رسمی به 50 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافت.

16. مباحث ابتدايي - براي تازه واردين بورس! | تالار بورس

13 ا کتبر 2004 ... مثل كارگزار من كه روز اول كه درخواست دادم روز دوم درخواستم رفت تو ... وقتي مبلغ زيادي شد به همراه يه خريده ديگه از اون مبلغ جهت خريد استفاده كنيد. .... نسبت سود نقدي تقسيم شده بين سهامداران در تاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه به سود اعلا‌م شده شركت. ..... خب فرض كنيد قيمت حق تقدم اين سهم تو بازار بورس 400 تومان باشه!

17. سهام یاب - شتران ( پالایش نفت تهران )

#خساپا #خکاوه #شتران #شپنا #شبندر #ذوب ||||| اگر نرخ بالای سود بانکی خوبه پس چرا؟ ... بسمت سهام پالایشی #شپنا #شتران #شبندر و تک سهم پتروشیمی #شغدیر خواهد شد! .... #خمحور 400 والاتر را خواهد دید انشالله #خپارس # خساپا #شتران خوش بین ... 1200 میلیارد تومان سود انباشته- و تعدیل مثبت 53 درصد و مجمع با eps 85 تومان از  ...

18. «شکارچیان بورس !!» - بورس24 - Bourse24.ir

27 فوریه 2018 ... در الگوی اول ، سهامداران ریسک پذیر با خوش بینی به وضعیت بنیادی مناسب .... به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و ابلاغ شد. ... به عنوان مثال فولاد با تقسیم سود 500 ریالی و کف سود 700 ریالی ... تعدیل مثبت دیگری در انتظار سهامداران چادرملو بوده و سود سال آینده نیز با رشد خوبی همراه خواهد شد.

19. تعاونی چند منظوره فرهنگیان استان اصفهان

این شرکت در سال 1376 با سرمایه اولیه 840 میلیون ریال و با حدود 400 نفر عضو تاسیس گردید و هم ...

20. اتوماسیون و نرم افزار حقوقي حقوق يار محاسبات حقوقي و ...

قانون تجارت ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی باب اول ‌تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجر ...

21. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

به گزارش اولدوز به نقل از ایرنا، در بازه زمانی هفت ماهه اول سال 2018 میلادی میزان مسافرت ...

22. اخبار سیاسی،اخبار اجتماعی،جدیدترین اخبار سیاسی و اجتماعی ...

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در شرایط فعلی دریافت مالیات از سکه یا عایدی ...

23. اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

اخبار,اخبار اجتماعی,اخبار اجتماعی ایران,اخبار اجتماعی روز,سایت اخبار,اخبار امروز ...