چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۷

تقویت همکاری سپاه پاسداران با روحانیت موجب اقتدار نظام می شود