چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۷

تقویت همکاری سپاه پاسداران با روحانیت موجب اقتدار نظام می شود